Smittevernplan for Mjøndalsrennet

20.-21. februar 2021

Rennet arrangeres med utgangspunkt i løypene ved MIF-hytta i Drammen kommune. Parkeringen ved MIF-hytta og stadionområdet vil være stengt for alle andre enn renndeltagere/ledsagere fra kl. 09.00-17.00 på renndagen. Smittevernplanen er utarbeidet med utgangspunkt i retningslinjene fra Buskerud Skikrets:

For klassene 12 år og yngre: Påmelding begrenset til deltakere fra klubber i Buskerud Skikrets.

For klassene 13 år og eldre: Påmelding kan gjøres av klubber/utøvere med en naturlig geografisk tilhørighet.

Generelt

  • Har du luftveissymptomer eller andre symptomer på sykdom, skal du ikke møte opp på stadion.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre.
  • Alle må opprettholde god håndhygiene. Dispensere med håndsprit vil være tilgjengelig på stadionområdet
  • Arrangøren stiller med smittevernvakter i merkede vester. Disse har som oppgave å svare på spørsmål vedrørende smittevern og vil også minne alle tilstedeværende på å holde avstand. Personer som ikke retter seg etter gjeldende retningslinjer, vil bli bortvist fra området.

Kohorter

Arrangementet er delt inn i 2-4 kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Dette blir fordelt på 1-2 dager, avhengig av antall påmeldte. Hvis antall påmeldte og ledsagere overstiger antallet i to kohorter vil vi også kunne bruke lørdag 20.2 som renndag. Aldersklasser vil da deles inn i kohorter etter antall påmeldte og etter hva som er hensiktsmessig for gjennomføringen av arrangementet. Informasjon om renndager og inndeling i kohorter publiseres i god tid før rennet på www.ski.mif.no. Hver løper kan kun ha med en ledsager inn på stadionområdet. Ingen kan delta i mer enn én kohort i løpet av helgen, og alle må registrere navn og telefonnummer på samtlige deltagere og ledsagere før de slipper inn på stadionområdet. Dette gjøres ved å sende SMS med navn og telefonnummer til rennkontoret. Telefonnummer til rennkontor opplyses på plakater ved innkjøring og parkering. SMS kontrolleres ved registrering før man slipper inn på stadionområdet. Informasjonen slettes automatisk etter 14 dager og vil bare kunne brukes dersom det skulle bli behov for smittesporing. Ingen slipper inn på stadionområdet uten å forevise sendt SMS.

Parkering, program og kiosk

Parkering og stadionområdet vil kun være tilgjengelig innenfor de tider som er avsatt til hver kohort. Vi oppfordrer alle til å forlate arenaområdet snarest mulig etter målgang for sin gruppe. Parkering betales kun med VIPPS (kr. 80,- til 507535). Program finnes kun elektronisk. Det vil heller ikke bli utdelt drikke ved målgang. Alle anbefales derfor å medbringe mat og drikke til eget bruk. Det vil være mulighet for kjøp av enkle kioskvarer (brus, sjokolade etc.) gjennom vinduet på MIF-hytta. Det vil her avmerkes grenser for avstand og være håndsprit tilgjengelig.

Rennkontor, startnummer og adkomst anlegg

Rennkontor på MIF-hytta. Dette er kun tilgjengelig for funksjonærer. Utdeling av startnummer og adkomstkontroll skjer ved inngangen til lysløypa i enden av parkeringsplassen. Alle deltagere vil her få utlevert startnummer (de yngste også EMIT-brikke) i egen merket pose. Hold god avstand dersom det skulle være tilløp til kø. Vi ber om at ingen kontakter rennkontor dersom det ikke er helt nødvendig (som f.eks. feil med startnummer eller brikker).

Varmestue og sanitær

MIF-hytta er dessverre stengt for alle andre enn arrangør, og det betyr at det ikke er anledning til å komme innendørs under arrangementet. Toaletter vil  være åpne og det gjennomføres fortløpende renhold. De vil også bli ekstra grundig rengjort mellom hver kohort. Garderober/dusj er ikke tilgjengelig.

Løyper, oppvarming og løypekart

Løypene åpner samtidig med den enkelte kohorts parkering og stenger 10 minutter før første startende i hver kohort. Den enkelte utøver er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med egen trasé. Løypekart er tilgjengelig på www.ski.mif.no og på plakater på stadion.

Målgang og premiering

Ved målgang må alle løpere snarest mulig forlate målområdet. Utøver må selv ta av startnummer og evt. lånebrikke og legge dette i riktig boks. Deltagerpremie til alle i klassene 8-16 år, denne deles ut sammen med startnummer. I klassene med rangerte resultater (11 år-senior) vil det i tillegg være premie til de tre beste i klassen. Denne vil kunne hentes av utøveren selv på anvist sted.

Resultater

Resultater vil kun være tilgjengelig elektronisk på eqtiming.no og på www.ski.mif.no. Det henges ikke opp lister.

Skigruppa i MIF håper at alle deltagere og ledsagere får en flott skiopplevelse til tross for endel ekstra tiltak. Vi håper på forståelse for at dette er nødvendig slik situasjonen nå er, og at alle kan glede seg over at det faktisk er mulig å arrangere skirenn. Hjertelig velkommen til MIF-hytta!