Særavgiften

Skigruppas særavgift for 2020/21-sesongen

Skigruppas særavgift for 2021/22-sesongen:

7 -12 år:   kr. 900,-
13-16 år:  kr. 1875,-
17-senior: kr. 3000,-
Turløpere/mosjonister*: kr. 600,-

Fristen for innbetaling av avgiften er 31.oktober. Det vil bli sendt ut faktura via Min Idrett

For å kunne være aktiv i skigruppa og betale særavgift her, er det en forutsetning at medlemskapet i hovedforeningen er betalt.

* Dette kan ses på som et rent støttebidrag til skigruppa, – det innrømmes ingen særfordeler (så som redusert pris på MIF`s treningstøy/konkurransetøy, samlinger, dekning av startkontigent, etc.).

NB! Husk at alle løpere som har fylt 13 år må betale skiforsikring. Denne er viktig mht. trening og deltagelse i renn. Kontakt Eivind eller Jon-Christian om du/dere er usikre på om forsikring er ordnet.

Hvorfor må jeg ha skilisens?
Det er fordi at du må ha en lisens for å starte, og dessuten må du være forsikret når du går skirenn.

Skilisensen og årsklasser, hvordan fungerer dette?
Den dagen du fyller år, er du i ny årsklasse for skilisensen. Eksempler: Fra den dagen utøveren fyller 13 år, er det påkrevet med skilisens. Fra den dagen utøveren fyller 26 år, må utøveren betale 150 kr for engangslisens. Fra den dagen utøveren fyller 70 år, er det frivillig med skilisens.

Hva er en årslisens?
Det er en lisens som gir startberettigelse i alle konkurranser approbert av Norges Skiforbund i en sesong, og som forsikrer deg under trening og konkurranser.

Jeg er medlem i et idrettslag tilknyttet Skiforbundet, men har ikke hatt årslisens før. Hva må jeg gjøre hvis jeg ikke er registrert som utøver ski i Min idrett?
Ta kontakt med leder/lisensansvarlig i klubben. De utsteder en lisens til deg. Deretter vil betalingsinformasjonen ligge på din side på Min Idrett.

Sjekk mer info her vedr spm og svar.

X