Invitasjon Mjøndalsrennet 2021

Søndag 21. februar 2021

Åpent sone-/kretsrenn for klassene 8-12 år. Landsrenn for klassene 13 år og eldre

For klassene 12 år og yngre: Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets, er begrenset til deltakere fra klubber i Buskerud Skikrets.

For klassene 13 år og eldre: Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets, kan gjøres av klubber/utøvere med en naturlig geografisk tilhørighet.   NB! Utøvere fra klubber i Buskerud Skikrets samt utøvere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Buskerud (for eksempel skoleelever og studenter), skal prioriteres først, deretter øvrige utøvere med naturlig geografisk tilhørighet (fra et geografisk område der man ikke trenger overnatting eller må benytte fly/ kollektivtransport).

Viktig: Smittevernplan for arrangementet finnes her. Alle plikter å sette seg inn i denne før renndagen.

Sted og tid

MIF-hytta, Mjøndalen. Søndag 21. februar. Start fra kl. 10. Løperne vil deles inn i 2-4 kohorter etter antall påmeldte deltagere/ledsagere. Maksimalt 200 personer i hver kohort. Hver deltager kan kun ha med seg en ledsager. Hvis antall påmeldte overstiger grensen for kohortene, kan vi også ta i bruk lørdag 20.2 som renndag. Oppdatert info om kohorter og tidsplan publiseres på www.ski.mif.no i god tid før rennet.

Påmelding

Stilart

Fristil

Løyper/klasser: 

2 km for  J/G 8, 9, 10, 11 og 12 år

3 km for J/G 13 og 14 år

5 km for J/G 15 og 16 år og kvinneklasser 17 – senior

10 km for M 17 og 18

10 km for M 19/20 og senior

Parkering

På anviste plasser før og ved MIF-hytta.  Parkeringsavgift kr. 80,- Kun betaling på VIPPS, 507535

Rennkontor

På MIF-hytta. Dette er kun tilgjengelig for funksjonærer. Utdeling av startnummer (og brikker for de yngste klassene) foregår ved adkomstkontrollen ved inngang til stadionområdet i enden av P-plassen. Hver deltager henter eget startnummer. Det vil være merkede poser med startnummer til hver enkelt deltager. Alle som skal inn på arenaen må sende SMS med navn og telefonnummer til rennkontor. SMS må forevises ved inngang til arena.   

Påmelding

Påmelding via «min-idrett» /terminlista. Startkontingent faktureres klubbene etterskuddsvis. Påmeldingsfrist: Onsdag 12. februar.

Leie av brikke:

* kr. 100,- pr. renndag for junior og senior
* kr. 50,- pr. renndag for 11-16 år. 

Det er ikke mulighet for etteranmeldinger.

Premieutdeling

Deltagerpremie til alle i klassene 8-16 år. Denne leveres ut sammen med startnummer. I klassene 11 år-senior er det i tillegg premie til de tre beste. Denne hentes av den enkelte utøver på anvist sted etter målgang av siste startende i klassen.

Resultatlister

Leses opp av speaker i målområdet og publiseres elektronisk på EQ-timing og www.ski.mif.no

Kafeteria

Enkel kiosk med salg av brus og sjokolade vil være tilgjengelig ut av vinduet på MIF-hytta.

Garderobe/dusj

Er ikke tilgjengelig under arrangementet. Toaletter vil være åpne på MIF-hytta

Startlister

Startlister vil bli lagt ut på http://ski.mif.no/skirenn  senest fredag 14. februar.

Ytterligere renninfo, kart, løypeprofil med mer på ski.mif.no/mjondalslopet

Veibeskrivelse MIF-hytta

E 134 fra Drammen: Ta av til Mjøndalen, deretter: Ta av til høyre i første rundkjøring, til venstre i andre rundkjøring, til venstre i tredje rundkjøring, og til høyre i fjerde rundkjøring (mot Konnerud). Følg veien i drøye 5 km. Avkjørsel MIF-hytta er skiltet fra veien (høyre side).

E 134 fra Kongsberg: Ta andre avkjøring til Mjøndalen (ved SHELL), rett gjennom første rundkjøring, til venstre i andre rundkjøring og til høyre i tredje rundkjøring (mot Konnerud). Følg veien i drøye 5 km. Avkjørsel MIF-hytta er skiltet fra veien (høyre side).

Søndag 21. februar 2021

Åpent sone-/kretsrenn for klassene 8-12 år. Landsrenn for klassene 13 år og eldre

For klassene 12 år og yngre: Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets, er begrenset til deltakere fra klubber i Buskerud Skikrets.

For klassene 13 år og eldre: Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Buskerud Skikrets, kan gjøres av klubber/utøvere med en naturlig geografisk tilhørighet.   NB! Utøvere fra klubber i Buskerud Skikrets samt utøvere som har sitt daglige oppholdssted innenfor Buskerud (for eksempel skoleelever og studenter), skal prioriteres først, deretter øvrige utøvere med naturlig geografisk tilhørighet (fra et geografisk område der man ikke trenger overnatting eller må benytte fly/ kollektivtransport).

Viktig: Smittevernplan for arrangementet finnes her. Alle plikter å sette seg inn i denne før renndagen.

Sted og tid

MIF-hytta, Mjøndalen. Søndag 21. februar. Start fra kl. 10. Løperne vil deles inn i 2-4 kohorter etter antall påmeldte deltagere/ledsagere. Maksimalt 200 personer i hver kohort. Hver deltager kan kun ha med seg en ledsager. Hvis antall påmeldte overstiger grensen for kohortene, kan vi også ta i bruk lørdag 20.2 som renndag. Oppdatert info om kohorter og tidsplan publiseres på www.ski.mif.no i god tid før rennet.

Stilart

Fristil

Løyper/klasser: 

2 km for  J/G 8, 9, 10, 11 og 12 år

3 km for J/G 13 og 14 år

5 km for J/G 15 og 16 år og kvinneklasser 17 – senior

10 km for M 17 og 18

10 km for M 19/20 og senior

Parkering

På anviste plasser før og ved MIF-hytta.  Parkeringsavgift kr. 80,- Kun betaling på VIPPS, 507535

Rennkontor

På MIF-hytta. Dette er kun tilgjengelig for funksjonærer. Utdeling av startnummer (og brikker for de yngste klassene) foregår ved adkomstkontrollen ved inngang til stadionområdet i enden av P-plassen. Hver deltager henter eget startnummer. Det vil være merkede poser med startnummer til hver enkelt deltager. Alle som skal inn på arenaen må sende SMS med navn og telefonnummer til rennkontor. SMS må forevises ved inngang til arena.   

Påmelding

Påmelding via «min-idrett» /terminlista. Startkontingent faktureres klubbene etterskuddsvis. Påmeldingsfrist: Onsdag 12. februar.

Leie av brikke:

* kr. 100,- pr. renndag for junior og senior
* kr. 50,- pr. renndag for 11-16 år. 

Det er ikke mulighet for etteranmeldinger.                                    

Premieutdeling

Deltagerpremie til alle i klassene 8-16 år. Denne leveres ut sammen med startnummer. I klassene 11 år-senior er det i tillegg premie til de tre beste. Denne hentes av den enkelte utøver på anvist sted etter målgang av siste startende i klassen.

Resultatlister

Leses opp av speaker i målområdet og publiseres elektronisk på EQ-timing og www.ski.mif.no

Kafeteria

Enkel kiosk med salg av brus og sjokolade vil være tilgjengelig ut av vinduet på MIF-hytta.

Garderobe/dusj

Er ikke tilgjengelig under arrangementet. Toaletter vil være åpne på MIF-hytta

Startlister

Startlister vil bli lagt ut på http://ski.mif.no/skirenn  senest fredag 14. februar.

Ytterligere renninfo, kart, løypeprofil med mer på ski.mif.no/mjondalslopet

Veibeskrivelse MIF-hytta

E 134 fra Drammen: Ta av til Mjøndalen, deretter: Ta av til høyre i første rundkjøring, til venstre i andre rundkjøring, til venstre i tredje rundkjøring, og til høyre i fjerde rundkjøring (mot Konnerud). Følg veien i drøye 5 km. Avkjørsel MIF-hytta er skiltet fra veien (høyre side).

E 134 fra Kongsberg: Ta andre avkjøring til Mjøndalen (ved SHELL), rett gjennom første rundkjøring, til venstre i andre rundkjøring og til høyre i tredje rundkjøring (mot Konnerud). Følg veien i drøye 5 km. Avkjørsel MIF-hytta er skiltet fra veien (høyre side).

X