Karusellrenn 2023 er avlyst

Det har over flere sesonger vært en dalende interesse for deltagelse i Eikerkarusellen, spesielt fra 12-13 års-klassene, hvor løperne heller ønsker å prioritere treninger framfor å delta i karusellrenn.

I tillegg er det ressurskrevende å arrangere karusellrennene, da spesielt for de mindre klubbene. Noen vintre med lite snø, som har gjort at renn har blitt flyttet, har også gjort det mer krevende å arrangere.

Det er derfor foreslått å kutte ut hele karusellen, og beholde Eikermesterskapet. Det vil bli avholdt et møte mellom skiklubbene på Eiker etter sesongslutt for å evaluere denne løsningen.

Del med dine venner!

Facebook
Twitter