INFO fra styret

Stillingsinstruks for tillitsvalgte i skigruppa

Oppgavedeling mellom styremedlemmene:


Leder:
- Hovedansvarlig for all skiidrett i MIF
- Leder av Skigruppas styre
- Skigruppas representant i Hovedstyret
- Kalle inn til styremøter
- Attestere alle regnskapsbilag
- Ansvarlig for aktivitetsplaner
- Ansvarlig for kontakten med kretsen og forbundet
- Sponsoransvarlig
- Kontroll og oppfølging av at de ansvarlige utfører sine oppgaver innenfor avtalte tidsfrister
- Godkjenne kostnader mellom styremøtene som ikke er styrebehandlet, oppad begrenset til kr 1.000,- Kostnader for inntil kr 5.000,- pr kostnad kan godkjennes såfremt dette også er godkjent av kasserer
 

Nestleder:
- Skal være Leders stedfortreder når leder ikke selv kan oppfylle sine forpliktelser som leder av Skigruppa
- Skal kunne delegeres oppgaver av leder under, og mellom styremøtene
- Som for øvrige medlemmer av styret kunne pålegges oppgaver i styremøtene
- Stedfortreder for sekretær ved dennes forfall


Sekretær:
- Ansvarlig for møteprotokoll
- Ansvarlig for korrespondansen etter styrets vedtak, samt annen korrespondanse etter styreleders, event. andre styremedlemmers anvisning
- Opprettholde og oppdatere Skigruppas møtearkiv


Kasserer:
- Ansvarlig for alle inn- og utbetalinger
- Levere alle billag til regnskapsfører i MIF
- Utarbeide budsjett og gi styret nødvendig løpende informasjon om den økonomiske situasjonen
- Sende ut krav om særavgifter og alle andre krav om innbetalinger hvor skigruppa har en fordring


Styremedlem:
- Dugnadskoordinator
- Koordinere fellesaktiviteter på tvers av gruppene
- Støtte oppmann for rekrutter vedr. rekrutteringstiltak
- Miljøtiltak


Hyttesjef:
- Ansvarlig for MIF-hyttas drift
- Kontaktperson for utleie av MIF-hytta
- Sørge for at nødvendig rekvisita til enhver tid er tilgjengelig
- Vurdere nødvendig vedlikehold og organisere dette
- Budsjett for planlagte vedlikeholdsarbeider skal godkjennes av styret eller styrets leder (innenfor rammen av styreleders autorisasjon – se Leder)
 

Oppmann rekrutter:
- Ansvarlig for alle løpere til og med 12 år
- Ansvarlig for rekrutteringstiltak
- Støtte trenerne for rekrutt
- Informasjonsansvarlig for aldersgruppen
- Ta imot påmeldinger til renn, og sende samlet påmelding til arrangør
- Melde fra til kasserer dersom påmeldte løpere ikke møter til start uten gyldig grunn
 

Oppmann juniorer og seniorer:
- Ansvarlig for aktive løpere fra og med 13 år
- Ansvarlig for kontakt og oppfølging av løypekomiteen
- Planlegging og tilrettelegging av treningssamlingene sammen med trenerne
- Støtte trenerne for aldersgruppen
- Informasjonsansvarlig for aldersgruppen
- Ta imot påmeldinger til renn, og sende samlet påmelding til arrangør
- Melde fra til kasserer dersom påmeldte løpere ikke møter til start uten gyldig grunn

Generelt:
- Alle tillitsvalgte må være medlemmer i Mjøndalen IF

 
Våre samarbeidspartnere

Kiwi

Strøm Gundersen

Eltera AS

XL Bygg

Tømrermester Jørn André Haug

GK

Profier

Smart trafikkopplæring

Heiberg & Tveter

Mjøndalen Mur & Puss

Trimtex

Spenst

Maxbo

Sparebanken Øst